สรุปสาธารณภัยประจำวันย้อนหลัง ปี 2562

ปี 2561

 • มกราคม 2562

 • กุมภาพันธ์ฺ 2562

 • มีนาคม 2562

 • เมษายน 2562

 • พฤษภาคม 2562

 • มิถุนายน 2562

 • กรกฎาคม 2562

 • สิงหาคม 2562

 • กันยายน 2562

 • ตุลาคม 2562

 • พฤศจิกายน 2562

 • ธันวาคม 2562