22 พ.ย.59 รายงานเหตุแผ่นดินไหว บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอรายงานเหตุแผ่นดินไหวบริเวณ บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: 22 พ.ย.59 รายงานเหตุแผ่นดินไหว...