18 ต.ค. 60 รายงานเหตุคันอ่างเก็บน้ำ บ้านสว่างนิยมชำรุด จ.สุรินทร์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอรายงานเหตุอ่างเก็บน้ำบ้านสว่างนิยมชำรุด ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม: 18 ต.ค. 60 รายงานเหตุคันอ่างเก็บน้ำ บ้านสว่างนิยมชำรุด จ.สุรินทร์