16 ธ.ค.59 รายงานเหตุอาคารระหว่างการรื้อถอนทรุดตัว เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ฉบับ 2)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเหตุอาคารระหว่างการรื้อถอนทรุดตัว แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม: 16 ธ.ค.59 รายงานเหตุอาคารระหว่างการรื้อถอนทรุดตัว เขตพระโขนง...

16 ธ.ค.59 รายงานเหตุอาคารระหว่างการรื้อถอนทรุดตัว เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเหตุอาคารระหว่างการรื้อถอนทรุดตัว แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: 16 ธ.ค.59 รายงานเหตุอาคารระหว่างการรื้อถอนทรุดตัว เขตพระโขนง...

29 พ.ย.59 รายงานเหตุเครนทรุดตัว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเครนกำลังก่อสร้างทรุดตัว เขตห้วยขวาง  แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

อ่านเพิ่มเติม: 29 พ.ย.59 รายงานเหตุเครนทรุดตัว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร