รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 13 ก.พ. 61 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>> 

ช่องหลัก ช่องสำรอง