รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 11 ก.พ. 61 เวลา 07.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>> 

ช่องหลัก ช่องสำรอง