สรุปสาธารณภัยประจำวัน 5 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>> 

ช่องหลัก ช่องสำรอง