รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 7 ก.ค. 67 เวลา 06.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 7 ก.ค. 67 เวลา 06.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>