รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 10 มิ.ย. 67 เวลา 06.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 10 มิ.ย. 67 เวลา 06.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>