รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 2 เม.ย. 67 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 2 เม.ย. 67 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>