รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 31 มี.ค. 67 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 31 มี.ค. 67 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>