รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>