รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>