รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 23 พ.ค. 66 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 23 พ.ค. 66 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>