รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 19 มี.ค 66 เวลา 06.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 19 มี.ค 66 เวลา 06.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>