รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 06.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 06.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>