รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 21 ก.ย. 65 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 21 ก.ย. 65 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>