รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 3 ก.ค. 65 เวลา 06.00 น. ดังนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 3 ก.ค. 65 เวลา 06.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>