รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>