รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 06.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 06.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>