รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>