อรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 19 ต.ค. 64 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 19 ต.ค. 64 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>