รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 06.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 06.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>