รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>