รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>

ช่องหลัก / ช่องสำรอง