รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 12 เม.ย. 63 เวลา 06.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 12 เม.ย. 63 เวลา 06.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>

ช่องหลัก / ช่องสำรอง