รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 8 ธ.ค. 62 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 8 ธ.ค. 62 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>

ช่องหลัก / ช่องสำรอง