รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>

ช่องหลัก / ช่องสำรอง