รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 3 ก.พ. 62 เวลา 06.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 3 ก.พ. 62 เวลา 06.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>

ช่องหลัก / ช่องสำรอง