รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>

ช่องหลัก / ช่องสำรอง