รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 15 ก.ย. 61 เวลา 07.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 15 ก.ย. 61 เวลา 07.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>

ช่องหลัก / ช่องสำรอง